Kiinteistöjaotus

Kiinteistöjaotuksella luodaan perusta kiinteän omaisuuden omistamiselle ja kiinteistöjärjestelmälle. Sen keskeinen päämäärä on jakaa valtakunnan alueita omistuksen yksiköiksi eli kiinteistöiksi. Kiinteistöjaotuksella on useita erilaisia toiminnallisia tarkoituksia, joissa kiinteistö voi olla rekisteriyksikkö, vaihdannan kohde, eri rekisteriyksiköistä muodostuva käyttöyksikkö, täytäntöönpanon (esim. ulosmittauksen) kohde sekä verotuksen kohde.

Kiinteistöjaotuksen eri yksiköt voivat olla useiden erilaisten oikeustoimien (esim. luovutus, vuokraus) kohteena. Vallitsevaan kiinteistöjaotukseen voi saada muutoksia vain kiinteistötoimituksissa, joita suorittavat toimitusinsinöörit maanomistajan hakemuksesta.

Kts. kiinteistö, kiinteistötoimitus, maanomistaja, kiinteistöjärjestelmä

Kts. Kiinteistönmuodostamislaki (Finlex) , Kiinteistörekisterilaki (Finlex) , Lunastuslaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.