Kiinteistöjärjestelmä

Kiinteistöjärjestelmä kuvaa todellista, vallitsevaa kiinteistöjaotusta sekä kiinteistöihin kohdistuvia oikeuksia. Kiinteistöjärjestelmän muodostavat kartta, kiinteistörekisteri ja kiinteistökirja. Kiinteistön kartta kertoo kiinteistöjen rajat ja tilusten sijainnit. Kiinteistörekisteriin puolestaan merkitään kiinteistöt ja niissä tapahtuvat muutokset. Kiinteistökirja sisältää kiinteistöihin kohdistuvien oikeuksien luettelon.

Kts. kiinteistörekisteri

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.