Kiinteistöjen yhdistäminen

Kiinteistöjen yhdistämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa yhdistetään saman omistajan omistamat tilat yhdeksi uudeksi kiinteistöksi. Yhdistämistä käytetään esimerkiksi tilanteissa, joissa kiinteistöön kohdistuu hankalia kiiloja tai kapeita alueita, joita ei pysty nykyisillä kiinteistön rajoilla hyödyntämään.

Kiinteistöjen yhdistäminen suoritetaan kiinteistön omistajan hakemuksesta ja sen suorittaa kiinteistörekisterinpitäjä.

Kiinteistön yhdistämisen voi myös toimittaa kahden tai useamman eri omistajan välillä, kunhan omistussuhteet ovat yhteneväiset. Yhdistämisen edellytyksenä on, että kiinteistöt sijaitsevat samassa kunnassa.

Kts. tila

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.