Kiinteistöjärjestelytoimitukset

Kiinteistöjärjestelytoimituksiin kuuluvat uusjako, rakennusmaan järjestely, yhteisten alueiden jaot, tilusvaihto, alueen siirtämiset (mm. vesijätön, tonttiosan tai ulkopalstan lunastus) sekä yhteisen alueen muodostaminen tai alueen liittäminen yhteiseen alueeseen. Näiden lisäksi kiinteistönjärjestelytoimituksia ovat mm. osuuden siirto tai haamukiinteistön muodostaminen, yhteismetsän muodostaminen ja rasitetoimitus.

Kiinteistöjärjestelytoimituksella on tarkoitus järjestellä ja muuttaa olemassa olevien kiinteistöjen ulottuvuutta ja tyypillisesti se suoritetaan silloin, kun kiinteistöjen omistajat sopivat uudelleenjärjestelystä.

Kts. epätarkoituksenmukainen kiinteistöjaotus, kiinteistörasite, tilusvaihto, ulkopalsta, uusjako, vesijättö, yhteismetsä

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.