Epätarkoituksenmukainen kiinteistöjaotus

Epätarkoituksenmukainen kiinteistöjaotus on usein seurausta huonosti toteutetusta isojaosta, jossa talojen tilukset on jätetty liian moniin palstoihin tai kiinteistöjaotus on pirstoutunut isojaon jälkeisissä kiinteistötoimituksissa tai muissa osituksissa.

Kts. Kiinteistönmuodostamislaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.