Vesijättö

Vesijättö tarkoittaa kapeaa, rantatilan ja vesirajan välistä aluetta, joka on pysyvästi muuttunut maa-alueeksi. Se sijaitsee kiinteistön rannanpuoleisen rajan ja vesialueen välissä. Vesilaki ja kiinteistönmuodostamislaki määrittelevät vesijättömaan maa-alueeksi.

Vesijättö muodostuu maankohoamisesta, vesistön kuivatuksesta tai kuivumisesta, vesistön keskivedenpinnan laskemisesta tai vesistön ruoppauksesta. Useimmissa tapauksissa vesijätön omistaa viereisen vesialueen omistaja, joka tyypillisesti on kylän yhteisen vesialueen osakaskunta. Kiinteistön omistaja voi kuitenkin hakea oman kiinteistön kohdalla sijaitsevan vesijätön lunastamista.

Kts. vesialue

Kts. Kiinteistönmuodostamislaki (Finlex), Vesilaki (Finlex), Laki, sisältävä määräyksiä välirajasta vedessä ja vesialueen jaosta (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.