Lohkomalla muodostettu tontti

Rakennuspaikat eli tontit asemakaava-alueella syntyvät lohkomisella, jossa määritetään tonttien alueet ja rajat. Tätä ennen alueelle on tehty sitova tonttijako, joka on edellytys sille, että alue saa rakennusluvan. Tontin lohkominen laitetaan aluille omistajan kirjallisella hakemuksella tai kun Maanmittauslaitos on toimittanut kunnalle tiedon määräalan lainhuudosta. Lohkomisen jälkeen tontit merkitään kiinteistörekisteriin.

Kts. lohkominen

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.