Lohkomalla muodostettu kiinteistö

Kun kiinteistöstä hankittuun alueeseen (määräalaan) on myönnetty lainhuuto, lohkomisprosessi käynnistyy automaattisesti. Kyseisessä prosessissa muodostetaan kokonaan uusi kiinteistö, joka merkitään kiinteistörekisteriin.

Lohkomista käytetään tyypillisesti kiinteistökaupassa, -vaihdossa, -lahjoissa ja -perinnöissä.

Kts. lohkominen

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.