Saari

Saari tarkoittaa kokonaan veden ympäröimää mannerta pienempää maa-aluetta, jota nousuvesi ei peitä. Saaria esiintyy vesistöissä ympäri maailman niin valtamerissä, merissä, järvissä kuin joissakin.

Tarkkaa määritelmää erottaa saari ja mantere toisistaan ei ole. Yleisesti ottaen raja vedetään maailman pienimmän mantereen Australian ja suurimman saaren Grönlannin väliin. Eli vaikka Australia on kokonaan veden ympäröimä maa-alue, se kuitenkin määritellään mantereeksi eikä saareksi.

Tarkkaa määritelmää ei ole myöskään sille, kuinka pieni alue ei enää ole saari. Tyypillisesti kuitenkin esimerkiksi vedessä sijaitsevia kiviä tai muita kelvottomia matalikkoja ei määritellä saariksi vaan niitä kutsutaan mm. luodoiksi tai kareiksi.

Kts. vesialue

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.