Salainen taloudellinen virhe

Salainen taloudellinen virhe tarkoittaa asunnon omistamiseen tai käyttämiseen liittyvää taloudellista velvoitetta tai vastuuta, joka on kaupanteon jälkeen osoittautunut merkittävästi suuremmaksi kuin ostajalla on ollut perusteltua edellyttää. Toisin sanoen kyseessä on seikka, josta ostaja eikä myyjä ollut tietoinen eikä heidän olisikaan pitänyt tietää. Salainen taloudellinen virhe on siis täysin odottamaton.

Yleisesti ottaen salainen taloudellinen virhe tarkoittaa taloyhtiön vastuulla olevia korjauksia. Tällainen odottamaton virhe voi olla esimerkiksi rakennuksen tavanomaiseen kunnossapitoon kuulumaton korjaustarve (esim. perustusten uusiminen) tai lähimenneisyydessä teetettyjen peruskorjausten uusimistarve rakennusvirheiden vuoksi.

Salainen taloudellinen virhe tulee kyseeseen kuitenkin vain silloin, kun odottamattomasta viasta aiheutuvat taloudelliset velvoitteet ovat niin suuria, että taloyhtiön on otettava virheen korjaamiseksi laina tai korotettava vastiketta. Eli vaikka virhe olisi odottamaton, mutta sen aiheuttamat taloudelliset velvoitteet eivät ole merkittäviä, kyseessä ei ole salainen taloudellinen virhe.

Kts. kiinteistön laatuvirhe, oikeudellinen virhe, piilevä virhe, salainen virhe

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.