Salainen virhe

Salainen virhe on kiinteistöstä tai asunnosta löytyvä virhe, josta kumpikaan kaupan osapuolista ei ollut tietoinen eikä heidän olisikaan pitänyt tietää ennen kaupantekoa tai kaupanteon yhteydessä. Kyse on siis virheestä, joka on ilmennyt myyjän tiedonantovelvollisuudesta ja ostajan selonottovelvollisuudesta huolimatta. Jos jompikumpi osapuolista on tiennyt virheestä ennen kaupantekoa, kyse ei ole salaisesta virheestä.

Asuntojen (asunto-osakkeiden) ja kiinteistöjen virheitä koskee eri sääntely. Asunto-osakekaupasta säädetään asuntokauppalaissa ja kiinteistökaupasta maakaaressa. Molemmat lait kuitenkin määrittelevät salaisen virheen olevan sellainen virhe, että asunto tai kiinteistö poikkeaa merkittävästi siitä, mitä niiltä on odotettu.

Salaisesta virheestä käytetään myös nimitystä piilevä virhe.

Kts. asuntokauppalaki, ennakkotarkastusvelvollisuus, kiinteistökauppa, maakaari, piilevä virhe, salainen taloudellinen virhe, selonottovelvollisuus, tiedonantovelvollisuus

Kts. Asuntokauppalaki (Finlex), Maakaari (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.