Ennakkotarkastusvelvollisuus

Asunto- ja kiinteistökauppojen yhteydessä ostajaa sitoo asuntokauppalaissa ja maakaaressa säädetty ennakkotarkastusvelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että ostajan on tutustuttava myytävään kohteeseen fyysisesti paikan päällä ennen kauppojen tekemistä. Jos ennakkotarkastusvelvollisuus laiminlyödään ja asunnosta tai kiinteistöistä löytyy virhe, ostaja ei voi tehdä virheestä reklamaatiota ja näin ollen pyytää joko hinnanalennusta, vahingonkorvausta tai kaupan purkamista.

Ennakkotarkastusvelvollisuus on pakollinen aina kiinteistön kaupassa, mutta asunto-osakkeiden kohdalla ostaja on velvollinen tarkastamaan asunnon vain, jos myyjä on tarjonnut tähän tilaisuuden. Jos asunnosta kuitenkin löytyy virhe eikä ostaja ole tarkastanut asuntoa myyjän tarjoamasta tilaisuudesta huolimatta, ostajalla ei ole oikeutta vedota niihin.

Ennakkotarkastuksessa ostajan velvollisuutena on tarkastella asuntoa ulkoisin aistein. Ennakkotarkastusvelvollisuus ei siis ulotu esimerkiksi rakenteiden purkamiseen tai reikien poraamiseen seinään eikä se velvoita ostajaa siirtelemään raskaita huonekaluja pois seinien vierustoilta.

Kts. hinnanalennus ja kaupan purku kiinteistökaupassa, ostajan velvollisuudet asuntokaupassa, selonottovelvollisuus, tiedonantovelvollisuus

Kts. Asuntokauppalaki (Finlex), Maakaari (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.