Pesänselvitys

Pesänselvitys tarkoittaa sitä, että kuolinpesän osakkaat selvittävät vainajan kuolemanhetkisen omaisuuden ja mahdolliset velat. Osakkaiden on selvitettävä mm.

  • vainajan koko omaisuus
  • missä omaisuus on
  • omaisuuden arvo
  • missä pankeissa mahdolliset velat ovat
  • avoimet osamaksusopimukset
  • maksamattomat laskut
  • ketkä kuuluvat kuolinpesään
  • onko vainajalla testamenttia ja/tai avioehtosopimusta
  • vainajan henkivakuutus
  • mahdollisen yritystoiminnan tilanne

Tavoitteena on, että kuolinpesä saisi yksimielisesti päätettyä velkojen maksusta sekä omaisuuden jaosta. Jos osakkaat eivät pääse asiasta yksimielisyyteen, kuolinpesälle voidaan hakea pesänselvittäjää. Hakemus pesänselvittäjästä tehdään kirjallisena sen paikkakunnan käräjäoikeuteen, jossa vainaja oli kirjoilla kuollessaan.

Hakemuksen jälkeen tuomioistuin määrää kuolinpesälle pesänselvittäjän. Jos kuolinpesällä on pesänselvittäjä, pesän osakkailla ei ole oikeutta kuolinpesän omaisuuteen ilman pesänselvittäjän valtuutusta. Pesänjakoa ei myöskään saa aloittaa ennen kuin pesänselvittäjä on ilmoittanut selvityksen päättyneen.

Kts. kuolinpesä, perukirja, perunkirjoitus, pesänselvittäjä

Kts. Perintökaari (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.