Pientaloalue

Pientaloalue tarkoittaa aluetta, jolle on rakennettu tai on rakenteilla yksi tai useampi erillispientalo, rivitalo tai kytketty pientalo.

Pientaloalueeseen luetaan mukaan myös rakennusten alla olevat maa-alueet sekä pientalojen käyttöä välittömästi palvelevat piha-alueet, mm. leikki-, liikennöinti-, paikoitus- ja varastoalueet.

Pientaloalueeksi luetaan myös yksittäisten pientalojen tonttialueet esim. haja-asutusalueella.

Kts. erillistalo, kiinteistö, omakotitalo, rakennus, rivitalo, talo

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.