Pientalomarkkinat

Pientalomarkkinat tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että kuinka suuri osuus myytävistä rakennuksista on pientaloja. Pientaloiksi luokitellaan erillispientalo/omakotitalo, erivitalo tai kytketty pientalo.

Usein pientalomarkkinat jaotellaan edelleen rakennusmateriaalien mukaan (esim. hirsi, puu, tiili) sekä rakennusratkaisuihin (esim. valmistalo, itse rakennettava, ekotalo).

Tyypillisesti pientalomarkkinat – ja asuntomarkkinat yleensä – seuraavat tiiviisti yleistä talouden kehitystä. Kun taloustilanne on hyvä, myös asuntomarkkinat ovat voimissaan. Kriisitilanteet taloudessa näkyvät puolestaan asuntomarkkinoiden heikkenemisenä. Viime vuosina näin tapahtui esim. COVID-19-pandemian sekä Ukrainan sodan alkuaikoina.

Kts. erillistalo, omakotitalo, rivitalo

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.