Tase

Tase kertoo yrityksen varallisuuden, velat ja oman pääoman tilikauden viimeisenä päivänä tai muuna tiettynä ajankohtana. Tase tarkastelee yrityksen rahavirtoja yksittäisenä päivänä.

Taseessa on kaksi puolta, vastaavaa (yrityksen varallisuus) ja vastattavaa (rahan lähteet), joiden loppusummat ovat yhtä suuret.

Yrityksen varallisuutta (vastaavaa) ovat mm. aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, sijoitukset, saamiset, rahoitusarvopaperit ja rahat sekä pankkisaamiset.

Yrityksen rahan lähteet (vastattavaa) jaetaan kahteen ryhmään: oma pääoma sekä vieras pääoma ja varaukset.

Oma pääoma on se yrityksen pääoma, jolla ei ole takaisinmaksuvelvollisuutta. Se kertyy taseeseen kolmella tavalla: sijoitettu oma pääoma, hallussapitovoitto ja tulorahoitus.

Vieras pääoma on puolestaan yritykseen sijoitettua pääomaa, johon ei liity omistusoikeutta yrityksessä. Tyypillisesti vieras pääoma on velkaa, johon liittyy takaisinmaksuvelvollisuus sekä velvollisuus maksaa korkoa.

Taseen kaava määritellään Suomen lain kirjanpitoasetuksessa.

Kts. Kirjanpitoasetus (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.