Tieoikeus

Tieoikeus tarkoittaa pysyvää, tietylle kiinteistölle kuuluvaa oikeutta käyttää toisen kiinteistön aluetta kulkemista varten. Tieoikeuden perustamisesta ja käsittelystä säädetään yksityistielaissa.

Pysyvä tieoikeus uuteen yksityistiehen voi syntyä vain maanmittaustoimituksessa. Jo olemassa olevat tieoikeudet voi suurimmilta osin selvittää kiinteistörekisteri- ja rekisterikarttaotteista, tosin jotkut tapaukset vaativat tarkempaa asiakirjatutkimusta.

Tieoikeus ei ole henkilökohtainen, vaan se on kiinteistön omistajanvaihdoksista riippumaton. Tietyillä maanomistajilla on tosin mahdollisuus sopia keskenään tieoikeudesta, mutta tällöin sopimus sitoo vain sopimuksen tehneitä henkilöitä.

Tieoikeudet pyritään tekemään maanomistajien välisillä sopimuksilla, mutta tiettyjen ehtojen täyttyessä tieoikeuden voi saada myös ilman sopimusta tai ilman rasitetun kiinteistön omistajan suostumusta. Jos tieoikeus on rasite, sen voi lakkauttaa ainoastaan uudessa yksityistie- tai rasitetoimituksessa.

Kts. kiinteistörasite, kiinteistörekisterin karttaote, kiinteistörekisteriote, rasite, rasiteoikeus

Kts. Yksityistielaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.