Rasiteoikeus

Rasiteoikeus tarkoittaa kiinteistötoimituksessa toisen kiinteistön hyväksi perustettua oikeutta eli kahden kiinteistön välistä käyttösuhdetta, joka edistää toisen kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä.

Näin ollen rasiteoikeus tarkoittaa sitä, että rasitettu kiinteistö myöntää toiselle kiinteistölle oikeuden tehdä (oikeuden rasittaa) kyseistä kiinteistöä rasitteena kuvatun käyttösuhteen mukaisesti (esim. venevalkama, autopaikka).

Kts. kiinteistöjärjestelytoimitukset, kiinteistölainsäädäntö, kiinteistölle perustettu etuus, kiinteistönmuodostamislaki, kiinteistörasite, rasite

Kts. Kiinteistönmuodostamislaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.