Kiinteistön markkina-arvo

Kiinteistön markkina-arvolla tarkoitetaan kohteen todennäköistä, nykyhetkeen sidottua velatonta kauppahintaa silloin, kun kohde myydään vapaaehtoisella kaupalla normaalein kauppaehdoin. Tyypillisesti kiinteistön markkina-arvon arvioinnin suorittaa kiinteistönvälitysfirma tai markkina-arvoihin erikoistunut yritys.

Kts. myös asunnon markkina-arvo

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.