Kiinteistökaupan muotovaatimus

Kiinteistökaupan muotovaatimuksella tarkoitetaan laissa (maakaari) määriteltyjä oikeudellisesti päteviä vaatimuksia ja edellytyksiä kauppakirjalle. Nämä vaatimukset ovat, että kauppakirja on tehtävä kirjallisesti, myyjän ja ostajan (tai heidän asiamiehensä) on allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa. Lisäksi laissa määritellään, että kauppakirjan täytyy sisältää luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö, myyjä ja ostaja sekä kauppahinta ja muu vastike. Jos edellä mainitut vaatimukset eivät täyty, kauppa ei ole sitova.

Kts. kaupanvahvistaja, kauppakirja, kiinteistökauppa, kiinteistön kauppakirja, maakaari

Kts. Maakaari (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.