Kaupanvahvistaja

Kiinteistöjen kauppojen, vaihtojen sekä lahjoitusten yhteydessä tapahtuvissa virallisissa tilaisuuksissa on aina oltava läsnä esteetön kaupanvahvistaja. Kaupanvahvistajien tehtävänä on varmistaa kaupan/vaihdon/lahjan oikeellisuus sekä vahvistaa se omalla todistuksellaan. Julkista kaupanvahvistajarekisteriä ylläpitää Maanmittauslaitos.

Kaupanvahvistajien toimintaa ohjaa laki kaupanvahvistajista sekä Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistajista. Laki oikeustoimen ja toimituksen todistajan esteellisyydestä puolestaan määrittää sen, onko kaupanvahvistaja kaupantekotilaisuudessa mahdollisesti esteellinen.

Jos kiinteistön kauppa tehdään sähköisen kaupankäyntijärjestelmän kautta, kaupanvahvistajaa ei tällöin tarvita. Kaupanvahvistajaa ei myöskään tarvita asunto-osakekauppojen yhteydessä.

Kts. kaupanteko, kiinteistökauppa
Kts. Laki oikeustoimen ja toimituksen todistajan esteellisyydestä (Finlex) , Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistajista (Finlex) , Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistajista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (Finlex) , Laki kaupanvahvistajista (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.