Rantakaava

Rantakaava on ranta-asemakaavan vanha nimitys. Termiin törmää esimerkiksi vuonna 1969 annetussa laissa rakennuslain muuttamisesta.

Kts. ranta-asemakaava

Kts. Laki rakennuslain muuttamisesta (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.