Erityisalue

Erityisalueella tarkoitetaan laissa, asetuksissa tai valtioneuvoston, ministeriön, lääninhallituksen tai muun viranomaisen päätöksellä määriteltyä aluetta, johon kohdistuu liikkumisrajoituksia tai ovat varattuja erityisiä käyttötarkoituksia varten.

Rakennuslaissa asemakaavan erityisalueiksi määritellään hautausmaat, ryhmäpuutarhat, kasvitarhat, luonnonsuojelu- ja muinaismuistoalueet, väestönsuojelualueet, sotilaalliset laitokset sekä muut erityisiä tarpeita varten määritellyt alueet.

Kts. vaara-alue

Kts. Rakennuslaki (Finlex) , Maankäyttö- ja rakennusasetus (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.