Esisopimus

Esisopimus on sopimus, jolla kaupan osapuolet sitoutuvat tekemään myöhemmin pääsopimuksen. Esisopimus on hyvä tehdä esimerkiksi tilanteissa, joissa kaupan osapuolet haluavat tehdä sopimuksen turvaamaan pääsopimuksen syntymistä, vaikka lopullisia sopimuksen yksityiskohtia ei olekaan lyöty lukkoon. Tarkkaa kauppahintaa ja muita hintamääriä ei tarvitse vielä tässä vaiheessa määritellä.

Esisopimus on oikeudellisesti sitova, eli sopimuksen rikkonut osapuoli joutuu maksamaan vahingonkorvausta toiselle osapuolelle kauppojen peruuntuessa. Tästä johtuen esisopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, jotta mahdolliset myöhemmät riitatilanteet saadaan helposti selvitettyä.

Kiinteistökaupan esisopimuksesta säädetään maakaaressa. Sopimusta sidottaessa esisopimukseen on kirjattava se päivämäärä, jolloin kauppa on viimeistään tehtävä, sekä ehdot, joiden täyttyessä kauppa tehdään. Jos päivämäärää ei kirjata sopimukseen, esisopimus on maakaaren mukaan voimassa viisi vuotta sopimuksentekopäivästä alkaen. Tämän lisäksi esisopimuksesta on käytävä ilmi ostajan ja myyjän tiedot, myytävän kiinteistön tiedot sekä kauppahinta tai millä perusteella kauppahinta tulee määräytymään.

Kts. asuntokaupan käsiraha, kiinteistökauppa, käsiraha
Kts. maakaari (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.