Etuosto-oikeus

Etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö ostajan ja myyjän sopimalla kauppahinnalla. Sen tarkoituksena on turvata kunnan mahdollisuutta omistaa maata yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelukäyttöä varten.

Kuntien etuosto-oikeutta on kuitenkin rajoitettu jossain määrin. Etuosto-oikeutta käyttävä ostaja ei saa olla kiinteistön myyjän puoliso tai perillinen, jonka lisäksi myytävän kiinteistön tulee olla vähintään 5 000 neliömetrin kokoinen. Poikkeuksena on pääkaupunkiseudun kunnat, joissa vähimmäiskoko on 3 000 neliömetriä.

Myös valtiolla on etuosto-oikeus kiinteistön kaupoissa, jos myytävän kiinteistön hankkiminen on tarpeellista maanpuolustuksen, rajavalvonnan tai rajaturvallisuuden varmistamiseksi. Tapaukset, joissa valtio käyttää etuosto-oikeutta, ovat kuitenkin hyvin harvinaisia.

Kts. tonttikauppa

Kts. Etuostolaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.