Tonttikauppa

Tonttikauppa on tarkoin laissa (maakaari) säädeltyä kiinteistön myymistä ja ostamista. Kaupan molemmilla osapuolilla on useita velvollisuuksia (mm. tiedonantovelvollisuus, selonottovelvollisuus), jonka lisäksi kaupan osapuolien, varsinkin ostajan, kannattaa tutustua tarkoin kohteen asiakirjoihin.

Ennen tontin eli kiinteistön ostamista, ostajan kannattaa:

  • tarkastaa lainhuuto- ja rasitustodistus
  • varmistaa tilan omistaja
  • selvittää tontin kiinnitykset ja vuokraoikeudet
  • tutustua kohteeseen, selvittää sen rajat sekä mahdollisen tontilla sijaitsevan rakennuksen kunto
  • tarkistaa rakennusluvat, rakennusoikeus ja kaavoitus
  • selvittää kunnan tulevat rakennushankkeet ja -suunnitelmat (voi vaikuttaa tulevaisuudessa alueen viihtyvyyteen)
  • tarkistaa maaperän kunto
  • tarkistaa tontin kulkuyhteydet ja liikenneväylät, varsinkin julkisen liikenteen saatavuus silloin, kun tontti sijaitsee haja-asutusalueella

Ostajalla on mahdollisuus tutustua alueella jo myytyjen tonttien hintoihin Maanmittauslaitoksen kaupparekisteristä. Näin ostaja saa hieman osviittaa siihen, millä hinnalla alueen tontteja tyypillisesti myydään.

Tonttikauppaa varten on aina laadittava lain mukainen määrämuotoinen kauppakirja. Jos kauppakirjaa ei tehdä määrämuotoisesti, kauppa on mitätön. Jos kauppakirja tehdään kirjallisesti, kaupantekotilaisuuteen tarvitsee mukaan kaupanvahvistajan. Jos kauppakirja laaditaan sähköisesti Kiinteistövaihdannan palvelussa, kaupanvahvistajaa ei tarvitse.

Kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen, ostajan on rekisteröitävä tontin omistusoikeus eli haettava sille lainhuuto kuuden kuukauden kuluessa. Jos kaupassa on käytetty kaupanvahvistajaa, ostajan ei tarvitse itse hakea lainhuutoa vaan hän voi pyytää kaupanvahvistajaa tekemään lainhuutohakemuksen puolestaan. Kun kiinteistön lainhuuto on kirjattu, määräalan lohkominen käynnistyy automaattisesti.

Lainhuutoa haettaessa ostajan täytyy myös antaa Verohallinnolle varainsiirtoveroilmoitus sekä maksaa varainsiirtovero (joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta). Tontin myyjälle tulee puolestaan maksettavaksi luovutusvoittovero lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia.

Kun tonttia ostaa yksityiseltä taholta, kannattaa ottaa huomioon myös kunnan etuosto-oikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnalla on oikeus tulla ostajan tilalle ja lunastaa myytävä kohde itselleen, jos kaupan kohde on merkittävä kunnan yhdyskuntarakentamisen tai virkistys- tai suojelutarpeiden kannalta. Etuosto-oikeus koskee kuitenkin vain suuria maa-alueita ja sitä käytetään harvoin tonttikauppojen yhteydessä.

Kts. etuosto-oikeus, kiinteistö, kiinteistökauppa, tontin myyminen, tontin myymisen verotus, tontin rakennusoikeus, tontin verotus

Kts. Maakaari (Finlex), Tilastotietoa kiinteistökaupoista (Maanmittauslaitos), Kiinteistön ostaja – muista varainsiirtovero ja lainhuuto tai kirjaaminen (Vero.fi)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.