Tonttijaon sitovuus

Tonttijako voi olla sitova tai ohjeellinen; sitovuudesta määrätään asemakaavassa.

Tonttijako on aina laadittava sitovana, mikäli alueen keskeinen sijainti, korttelin rakennustehokkuus tai kiinteistöjärjestelmän selkeys sitä edellyttävät. Sitova tonttijako määrää sen, miten asemakaavan kortteli saadaan lohkoa tonteiksi sekä sen, mille alueelle tontin rakennuslupa myönnetään.

Asemakaavassa voidaan myös määrätä, että erillinen sitova tonttijako tehdään myöhemmin. Tässä tapauksessa alue tulee rakennuskieltoon, joka on voimassa siihen asti, kunnes alueelle laaditaan erillinen tonttijako, tontti lohkotaan ja se merkitään tonttina kiinteistörekisteriin.

Kts. asemakaava, lohkominen, tonttijako

Kts. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (Finlex), Kiinteistöinsinöörin opas (Kuntaliitto)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.