Tori

Tori on kaupungissa tai muussa asutuskeskuksessa sijaitseva erityisesti kaupankäyntiä varten suunniteltu aukio. Toria voi käyttää myös muihin tarkoituksiin, esimerkiksi musiikkitapahtumien järjestämiseen. Torilla järjestetty toiminta on säänneltyä ja valvottua.

Tyypillisesti tori sijaitsee kaupunkikuvallisesti, väestöllisesti ja liikenteen kannalta keskeisellä paikalla. Torin pinta on usein kivetty tai ainakin asfaltoitu. Joillakin toreilla saattaa olla myös patsaita, suihkulähteitä ja muita julkisia teoksia viihtyvyyttä parantamassa.

Tori voidaan jakaa eri luokkiin käyttötarkoituksensa mukaan. Näitä luokkia ovat mm.

  • kauppatori
  • keskustori
  • kaupunkikuvallinen tai edustuksellinen aukio
  • asema-aukio
  • liikenteellinen aukio

Kts. asemakaava

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.