Tontin verotus

Tontin eli kiinteistön verotus on Suomessa vuosittain maksettava kiinteistövero, jonka kiinteistön omistaja tai omistajan veroinen haltija (esim. leski) maksaa tontin tai tilan sijaintikunnalle. Vero perustuu tontin ja sillä olevien rakennusten arvoon ja sen suuruus on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta.

Kiinteistöveron määrä vaihtelee kiinteistön käyttötarkoituksen tai rakennusvaiheen mukaan. Erilaisia kiinteistöveroja ovat:

 • yleinen kiinteistövero
 • vakituisen asunnon kiinteistövero
 • rakentamattoman tontin kiinteistövero
 • muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero
 • yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero
 • voimalaitosrakennuksen kiinteistövero

Veroprosentin suuruudesta päätetään kunnanvaltuustossa eduskunnan säätämien ylä- ja alarajojen mukaisesti. Kunta päättää kiinteistöveroprosentin suuruuden seuraavien rajojen puitteissa (v. 2022):

 • yleinen kiinteistöveroprosentti: 0,93–2,00 %
 • vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti: 0,41–1,00 %
 • muiden asuinrakennusten veroprosentti: 0,93–2,00 %
 • rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti: 2,00–6,00 %
 • eräiden laitosten veroprosentti: enintään 3,10 %

Tonttien eli maapohjan verotusarvon päättää Verohallinto. Verotusarvot perustuvat kuntakohtaisiin tonttihintakarttoihin sekä Verohallinnon arviointiohjeisiin. Verotusarvoon vaikuttaa maapohjan

 • käyttötarkoitus
 • rakennusoikeus
 • sijainti
 • liikenneyhteydet
 • sopivuus rakennustarkoituksiin
 • kunnallisteknisten töiden valmiusaste
 • kohtuullinen hinta, joka perustuu paikkakunnan vastaavien kiinteistöjen hintatasoon vapaassa kaupassa

Kiinteistöverotuksessa tontin verotusarvon tavoitteena on 75 % tontin käyvästä arvosta (aluehinta). Rakennusmaan osalta verotusarvo Suomessa on kuitenkin vähintään 0,75 €/m2.

Jos yksityisellä maalla sijaitsee luonnonsuojelualue (määritelty luonnonsuojelulaissa), kiinteistön omistajan ei tarvitse maksaa kyseisestä alueesta kiinteistöveroa.

Vuosittain maksettava kiinteistövero otettiin käyttöön vuonna 1993. Sitä ennen kiinteistöjen verotus oli hyvin hajanaista. Kiinteistön entisiä verotuksia olivat hankintaverotus, asuntotulon verotus ja katumaksu.

Kts. kiinteistö, rakentamisvaihe

Kts. Kiinteistöverolaki (Finlex), Kiinteistöjen arvostaminen kiinteistöverotuksessa (Vero.fi)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.