Tontin myymisen verotus

Tontin eli kiinteistön myynnistä, aivan kuten asunnon myynnistäkin, on maksettava luovutusvoittoveroa elleivät tietyt ehdot täyty. Luovutusvoitto määritellään vähentämällä kauppahinnasta joko hankintameno (myyjän maksama todellinen hankintameno) tai hankintameno-olettama.

Jos luovutusvoitto on 30 000 € tai alle, luovutusvoittoveroa maksetaan 30 %. Jos se on yli 30 000 €, veroprosentti on 34 % (v. 2019). Jos kiinteistö on omistettu niin kauan, ettei ole myyjän edun mukaista käyttää silloista hankintahintaa, voidaan käyttää myös hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettama on 40 % syntyneestä kauppahinnasta, kun kiinteistö on ollut myyjän omistuksessa vähintään 10 vuotta. Jos omistusaika on alle 10 vuotta, hankintameno-olettama on 20 % kauppahinnasta.

Jos myytävä tontti sijaitsee kaava-alueella, sen koko on alle 500 m2 ja sillä on asuinrakennus, joka on omistettu vähintään kaksi vuotta ja jossa on asuttu yhtäjaksoisesti omistusaikana kaksi vuotta, tontti voidaan myydä tietyillä reunaehdoilla luovutusvoittoverosta vapaana.

Jos tontista myydään rakennuspaikaksi vain osa eikä kauppaan kuulu tontilla sijaitseva asunto, kaupoista on silti maksettava luovutusvoittoveroa. Tämä siksi, koska tässä tapauksessa myydään omaisuutta (tonttia), ei sillä sijaitsevaa rakennusta.

Luovutusvoittoveroa maksetaan siitä osuudesta, josta voittoa tehdään. Jos kaupoista ei synny myyjälle voittoa, verojakaan ei luonnollisesti tarvitse maksaa.

Verovähennyskelpoisia kuluja tonttikaupoissa ovat mm. välityspalkkio, kaupanvahvistajan kulut sekä mahdollinen koelaskentakartta. Jos kaupassa käytetään hankintameno-olettamaa, myynnistä aiheutuneet kustannukset eivät ole vähennyskelpoisia.

Tontin ostajan on puolestaan maksettava varainsiirtovero joitakin poikkeustapauksia lukuun ottamatta.

Kts. hankintameno, hankintameno-olettama, luovutusvoittovero, myyntihinta, varainsiirtovero

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.