Tontin rajat

Tontin eli kiinteistön rajat määräytyvät maastoon rakennettujen rajamerkkien sekä toimitusasiakirjojen (kartat ja pöytäkirjat) perusteella. Toimituskarttoihin merkitään tyypillisesti rajamitat eli rajamerkkien väliset etäisyydet, joka helpottaa rajamerkkien löytämistä maastosta.

Rajojen ja rajamerkkien (rajapyykkien) sijainti sekä kiinteistöön kuuluvat palstat selviävät tyypillisesti kiinteistörekisterin karttaotteelta. Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta voi myös tarvittaessa hankkia viimeksi tehdyn maanmittaustoimituksen asiakirjat ja kartat. Jos kiinteistö sijaitsee asemakaavoitetulla alueella, jonka kiinteistörekisterinpitäjänä toimii kunta, asiakirjat saa myös kunnalta.

Jos tontin raja on kadonnut tai se on hävinnyt esimerkiksi maanrakennus- tai metsätöiden yhteydessä, rajamerkkiä ei saa itse rakentaa uudelleen eikä siirtää paikkaan, jossa arvelee sen aiemmin olleen. Tällaisessa tapauksessa rajamerkki rakennetaan uudelleen maanmittaustoimituksella (rajankäynti).

Kts. kiinteistö, kiinteistöraja, rajamerkki

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.