Vaara-alue

Vaara-alue tarkoittaa aluetta, jossa vaaditaan tai voidaan vaatia erityisiä toimia haitallisen tapahtuman aiheuttamien vaikutusten poistamiseksi tai minimoimiseksi. Sillä liikkuminen on turvallisuussyistä rajoitettu tai sitä on tarkoitus rajoittaa.

Vaara-alueita ovat mm.

  • tulvariskialue/tulvavaara-alue
  • tehdas- ja voimalaitosten lähivyöhykkeet
  • Puolustusvoimien käytössä olevat alueet
  • Merivoimien suoja-alueet

Vaara-alueella tarkoitetaan myös tiettyä, rajoiltaan määriteltyä ilmatilan osaa, jossa voidaan tiettyinä määräaikoina harjoittaa ilma-alusten lentoturvallisuuden vaarantavaa toimintaa.

Näitä ilmailun vaara-alueita ovat:

  • kansainvälisten merialueiden yläpuolella sijaitsevat Puolustusvoimien ampuma-alueet
  • miehittämättömillä ilma-aluksilla (UAV) suoritettavaa toimintaa varten perustetut vaara-alueet
  • yleis- ja harrasteilmailun käyttöön perustetut vaara-alueet

Asemakaavassa vaara-alueet kuuluvat yleisiin alueisiin.

Kts. asemakaava, yleinen alue

Kts. Maankäyttö- ja rakennuslaki (Finlex), Aluevalvontalaki (Finlex), Ilmailulaki (Finlex), ASM-Toimintakäsikirja (Traficom ja Ilmavoimien esikunta), Suomen ilmailukäsikirja (AIP SUOMI / FINLAND), Asemakaavamerkinnät ja -määräykset (Ympäristöministeriö)

Vaara-alue voi tarkoittaa myös ns. Vaara-Suomea, joka on Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Koillismaan alueista muodostuva maisema-alue. Nimensä se on saanut yli 50 metriä korkeiden mäkien (vaarojen) mukaan.

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.