Vaaranvastuu

Vaaranvastuu tarkoittaa vastuuta kaupan kohteena olevan tavaran tuhoutumisesta, katoamisesta, huonontumisesta tai vähenemisestä. Se on oleellinen käsite mietittäessä sitä, onko myyjän korvattava tuote edellä mainittujen asioiden vuoksi. Vaaranvastuun siirtyminen on riippuvainen sopimuksesta sekä kaupan kohteesta.

Irtainten esineiden kohdalla vaaranvastuu siirtyy pääsääntöisesti myyjältä ostajalle silloin, kun myyjä fyysisesti luovuttaa tavaran ostajalle. Tästä on kuitenkin muutamia poikkeuksia, muun muassa:

  • Noutokauppa: ostaja hakee tavaran myyjän luota sopimuksen mukaisesti. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle silloin, kun myyjä ilmoittaa tavaran olevan noudettavissa.
  • Ostajan viivästys: Ostajasta johtuva tai ostajan ulkopuolella oleva seikka viivästyttää tavaran oikea-aikaista luovutusta. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle silloin, kun myyjä on tehnyt sen, mitä tavaran luovuttaminen häneltä edellyttää.
  • Jos tavara sijaitsee muualla kuin myyjän luona. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle silloin, kun ostajalle on yksilöity kyseinen tavara ja hän on saanut ilmoituksen, että tavaran voi noutaa.
  • Lähetyskauppa: Vaaranvastuu siirtyy ostajalle silloin, kun ulkopuolinen rahdinkuljettaja ottaa tavaran kuljetettavaksi.

Kiinteistön kaupassa vaaranvastuu siirtyy ostajalle heti kaupanteon jälkeen. Jos kaupanteon jälkeen kiinteistöön kohdistuu vahinko (tulipalo, myrsky, vahingonteko), ostajan on maksettava kauppahinta ja täytettävä muut ostajan velvollisuudet sopimuksen mukaisesti kiinteistön mahdollisesta arvonalennuksesta huolimatta.

Jos kyseessä on asunnon kauppa (uusi tai vanha), vaaranvastuu on myyjällä ennen asunnon hallinnan luovutusta. Jos asunto tuhoutuu tai vahingoittuu ostajasta riippumattomasta syystä, vastuu on siis myyjällä. Pääsääntöisesti asuntokaupassa vaaranvastuu siirtyy ostajalle samaan aikaan kuin asunnon hallintakin.

Jos kuitenkin asunnon hallinnan luovutus viivästyy ostajasta johtuvasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle silloin, kun hallinnan luovutus olisi alun perin pitänyt tapahtua. Tässä tapauksessa kuitenkin edellytetään sitä, että myyjä on myöskin tehnyt kaiken, mitä luovutus on häneltä edellyttänyt eli asunnon on täytynyt olla luovutusvalmis.

Kts. kiinteistön kauppa, myyntihinta

Kts. Kauppalaki (Finlex), Asuntokauppalaki (Finlex), Maakaari (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.