Yleinen vesialue

Yleinen vesialue tarkoittaa valtion omistuksessa olevaa vesialuetta, joita ovat Suomen aluevedet merellä sekä suurten järvien selät siltä osin kuin ne ovat kylien rajojen ulkopuolella. Ahvenanmaan alueella sijaitsevat yleiset vesialueet omistaa Ahvenanmaan maakunta.

Yleinen vesialue merkitään kiinteistörekisteriin kiinteistönä, mutta ne jäävät kuitenkin lainhuudatuksen ulkopuolelle. Yleiset vesialueet voi löytää peruskartoista.

Yleisiä vesialueita hallinnoi Metsähallitus. Kaikista Suomen vesialueista (3 419 000 hehtaaria) 78 % on yleisiä vesialueita, joista suurin osa on merialueita. Sisävesialueilla yleisiä vesialueita on seuraavissa järvissä:

  • Oulujärvi
  • Lappajärvi
  • Höytiäinen
  • Pyhäselkä
  • Orivesi
  • Koitere
  • Puruvesi
  • Päijänne
  • Inarijärvi

Yleisen vesialueen kalastuksesta säädetään kalastuslaissa. Laissa mm. määritellään, että 18–64-vuotiaalla on oikeus kalastaa merellä yleisillä vesialueilla sen jälkeen, kun hän on maksanut kalastonhoitomaksun. Varsinaista kalastuslupaa ei tarvita.

Jos kalastaa järvien yleisillä vesialueilla yhdellä vavalla ja vieheellä, 18–64-vuotiaan täytyy maksaa kalastonhoitomaksu. Viehekalastamiseen ja pyydyskalastamiseen tarvitaan erilliset luvat.

Metsästämisen osalta jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä (mukaan lukien Suomessa pysyvästi asuvat ulkomaalaiset) on oikeus metsästää meressä olevilla yleisillä vesialueilla, meressä olevilla saarilla ja luodoilla sekä Suomen talousvyöhykkeellä. Tämän edellytyksenä on kuitenkin se, että kyseisten alueiden hallintaa ei ole luovutettu kenellekään ja ne ovat valtion omistuksessa.

Sama koskee myös järvien yleisiä vesialueita. Tässä tapauksessa on kuitenkin otettava huomioon se, että henkilön kotipaikka (eli kunta, jossa henkilö asuu) täytyy sijaita siinä kunnassa, johon kyseinen vesialue kuuluu joko osittain tai kokonaan.

Kts. vesialue

Kts. Yleiset vesialueet (Eräluvat.fi), Metsähallituksen hallinnoimat valtion maa- ja vesialueet (Metsähallitus), Kalastuslaki (Finlex), Laki oikeudesta yleisiin vesialueisiin (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.