Asuntokaupan hinnanalennus

Jos asunnosta löytyy käytetyn asunnon asuntokauppojen jälkeen virhe, ostajalla on mahdollisuus hinnanalennukseen. Tyypillisesti hinnanalennus lasketaan korjauskustannusten perusteella sekä sillä, minkä arvoinen asunto olisi ollut kauppahetkellä, mikäli virhe olisi huomattu jo ennen kauppoja. Ennen hinnanalennusta, asunnon myyjälle on annettava mahdollisuus korjata virhe itse.

Asunnon ostajalla on asuntokauppalain mukaan selontekovelvollisuus ennen kauppoja, eli hänen on tarkastettava kohde asianmukaisesti. Jos tämä selonteko on laiminlyöty, ostajalla ei ole mahdollisuutta hinnanalennukseen. Hinnanalennukseen ei ole myöskään silloin mahdollisuutta, jos asunnon virhe on ollut ostajan tiedossa kaupantekohetkellä.

Kts. asuntokaupan purku, asuntokaupan reklamaatio, piilevä virhe, salainen taloudellinen virhe, salainen virhe, vahingonkorvaus käytetyn asunnon kaupassa, virheilmoitus käytetyn asunnon kaupassa
Kts. Asuntokauppalaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.