Asuntokaupan purku

Asuntokaupan purku on hyvin poikkeuksellinen ja tyypillisesti vasta viimeinen toimenpide, joka tehdään asuntokauppojen seurauksena. Yleensä varsinkin asunnosta löytyneet virheet pyritään korvaamaan joko hinnanalennuksella tai vahingonkorvauksena.

Asuntokaupan purku tulee kysymykseen, jos asunnosta on löytynyt virhe, joka aiheuttaa ostajalle olennaista haittaa eikä virhettä voi korvata hinnanalennuksella. Tällainen virhe voi olla esimerkiksi piilevä kosteusvaurio. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä kahden vuoden kuluessa siitä, kun asunnon ostaja on saanut asunnon hallintaansa, muutoin asunnon ostaja menettää oikeuden vedota asunnon virheeseen. Asunnon ostaja ei kuitenkaan voi vedota asunnosta löytyneeseen virheeseen, jos hän on laiminlyönyt selonottovelvollisuutensa ennen asuntokauppojen tekemistä.

Tämän lisäksi asunnon ostajalla on oikeus purkaa asuntokauppa, jos myyjä ei luovuta asunnon hallintaa ostajalle ajoissa ja tästä viivästyksestä aiheutuu ostajalle olennaista haittaa. Uusien asuntojen suhteen tässä on kuitenkin poikkeuksia, esimerkiksi jos rakennustyöt viivästyvät. Tällöin kyseessä ei ole asunnon myyjän laiminlyönti. Jos tällainen viivästys kestää yli 60 päivää, ostajalla on mahdollisuus purkaa kauppa.

Asunnon myyjällä on puolestaan oikeus purkaa asuntokauppa tietyin edellytyksin, jos ostajan maksu viivästyy olennaisesti.

Kts. asuntokaupan hinnanalennus, asuntokaupan reklamaatio, piilevä virhe, selonottovelvollisuus
Kts. Asuntokauppalaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.