Asuntokaupan reklamaatio

Jos asunnossa ilmenee virhe asuntokaupan jälkeen, ostajalla on mahdollisuus reklamoida siitä asunnon myyjälle. Reklamaatio on kuitenkin tehtävä kohtuullisessa ajassa.

Jos kyseessä on täysin uusi asunto, virheistä on ilmoitettava viimeistään vuositarkastuksen yhteydessä. Poikkeuksena on, että jos asunnon virhe johtuu piilevistä rakennusvirheistä, reklamointiaika on enintään 10 vuotta asunnon luovutushetkestä.

Jos taas kyseessä on vanhan asunnon myynti, virheistä on reklamoitava 2 vuoden kuluessa asuntokaupoista. Kun virhe on havaittu, asunnon ostajalla on velvollisuus reklamoida virheestä myyjälle 3–4 kuukauden aikana. Kun virhe on havaittu, mitään virheen korjaamiseen liittyviä purku- ja/tai korjaustoimenpiteitä ei saa aloittaa. Jos virhe havaitaan esimerkiksi remontin yhteydessä, remontti täytyy keskeyttää heti ja tehdä reklamaatio asunnon myyjälle.

Asuntokaupan reklamaatio on tehtävä asianmukaisella tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että reklamaation sisällöllä on erinäisiä vähimmäisvaatimuksia, joita ovat havaittu virhe sekä reklamaation vaatimukset (mielellään euromääräiset). Tarkkoja euromääräisiä kustannuksia on kuitenkin reklamaation tekemisen yhteydessä vaikea arvioida, joten korvauksen määrää tarkennetaan ja täsmennetään virhettä koskevien selvitystöiden edetessä.

Kts. asuntokaupan purku, asuntokaupan hinnanalennus, piilevä virhe, vahingonkorvaus käytetyn asunnon kaupassa
Kts. Asuntokauppalaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.