Tekstit aiheesta: Verotus

Velaton hinta

Asunnon myymisessä käytetään usein kahta eri hintaa: myyntihinta ja velaton hinta. Näistä myyntihinta tarkoittaa asunnosta rahana maksettavaa kauppahintaa myyjälle. Velaton hinta puolestaan tarkoittaa sitä hintaa, johon myyntihinnan lisäksi on laskettu mukaan asunto-osakkeen velkaosuus taloyhtiön lainasta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että taloyhtiöllä, josta asuntoa ollaan ostamassa, on itsellään lainaa. Tämä taloyhtiön laina puolestaan on kohdistettu kullekin…

Lue lisää

Varainsiirtovero

Varainsiirtovero on kiinteistön, asunto-osakkeen tai muun arvopaperin ostosta maksettu vero. Varainsiirtoveron maksaa luovutuksen saaja eli ostaja. Tämän lisäksi saaja on velvollinen antamaan Verohallinnolle varainsiirtoveroilmoituksen. Kiinteistöjen ja rakennusten varainsiirtovero on 4 % kiinteistön kauppahinnasta. Tähän kategoriaan kuuluvat mm. tontti ja sillä mahdollisesti sijaitsevat rakennukset (esim. omakotitalo), maa-alue ja sillä mahdollisesti sijaitseva kesämökki sekä pelkkä rakennus tai…

Lue lisää

Tontin verotus

Tontin eli kiinteistön verotus on Suomessa vuosittain maksettava kiinteistövero, jonka kiinteistön omistaja tai omistajan veroinen haltija (esim. leski) maksaa tontin tai tilan sijaintikunnalle. Vero perustuu tontin ja sillä olevien rakennusten arvoon ja sen suuruus on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöveron määrä vaihtelee kiinteistön käyttötarkoituksen tai rakennusvaiheen mukaan. Erilaisia kiinteistöveroja ovat: yleinen kiinteistövero vakituisen asunnon…

Lue lisää

Tontin myymisen verotus

Tontin eli kiinteistön myynnistä, aivan kuten asunnon myynnistäkin, on maksettava luovutusvoittoveroa elleivät tietyt ehdot täyty. Luovutusvoitto määritellään vähentämällä kauppahinnasta joko hankintameno (myyjän maksama todellinen hankintameno) tai hankintameno-olettama. Jos luovutusvoitto on 30 000 € tai alle, luovutusvoittoveroa maksetaan 30 %. Jos se on yli 30 000 €, veroprosentti on 34 % (v. 2019). Jos kiinteistö on…

Lue lisää

Tilinpäätöskirjat

Kirjanpitolaissa ja -asetuksessa säädetään tilinpäätöksen sisällöstä ja sen laatimisesta. Tilinpäätöksen tulee sisältää tuloksen muodostumista kuvaava tuloslaskelma tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaava tase varojen hankintaa ja niiden käyttöä selvittävä rahoituslaskelma tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot (liitetiedot) toimintakertomus Myös itse tilinpäätös luetaan näihin asiakirjoihin. Osakeyhtiöiden tilinpäätöksestä säädetään kirjanpitolain ja -asetuksen lisäksi myös osakeyhtiölaissa. Osakeyhtiön tilinpäätöksen asiakirjat…

Lue lisää

Tilinpäätös

Tilinpäätös tarkoittaa päättyneen tilikauden ajalta laadittavaa tilinpäätöslaskelmaa sekä muiden tilinpäätösasiakirjojen kokonaisuutta, jolla selvitetään yrityksen tai jonkun muun talousyksikön toiminnan taloudellinen tulos menneeltä tilikaudelta sekä sen taloudellinen asema tilinpäätöspäivänä. Kirjanpitolaki ja -asetus määrittävät tilinpäätöksen sisällöstä ja sen laatimisesta. Osakeyhtiöiden tapauksessa tilinpäätöstä koskevia säännöksiä on myös osakeyhtiölaissa. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen tulee sisältää: tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman tilinpäätöspäivän…

Lue lisää

Rahoitusvastike

Rahoitusvastike (myös pääomavastike) tarkoittaa taloyhtiön ottamaa velkaa, jota taloyhtiö perii taloyhtiön osakkailta eli asuntojen omistajilta. Lähes kaikilla uudiskohteilla on yhtiölainaa, jota asunnon omistajat maksavat rahoitusvastikkeella pois. Toinen tyypillinen vaihtoehto on, että taloyhtiö kerää rahoitusvastiketta laajojen remonttien kustannusten kattamiseksi. Taloyhtiön ottama laina jaetaan taloyhtiön asunto-osakkeiden omistajille osakemäärän tai omistuksessa olevien neliöiden perusteella. Jokaiselle taloyhtiön asunnon omistajalle…

Lue lisää

Myyntivoitto

Myyntivoittoa syntyy silloin, kun myytävästä omaisuudesta (esim. kiinteistö, asunto-osakkeet, pörssiosakkeet) saadaan myynnin tai vaihdon yhteydessä korkeampi hinta kuin millä se on hankittu. Yksinkertaistettuna myyntivoitto tarkoittaa siis myynnistä saatua voittoa, joka lasketaan myyntihinnan ja hankintamenojen erotuksesta. Myyntivoitto on useimmissa tapauksissa veronalaista tuloa, josta säädetään Suomen tuloverolaissa (luovutusvoittovero). Verovelvollisella on kuitenkin oikeus vähentää myyntivoitostaan niiden hankkimisesta ja/tai…

Lue lisää

Myyntihinta

Asuntokaupassa myyntihinta tarkoittaa sitä hintaa, joka ilmoitetaan asunnon myynti-ilmoituksessa. Myyntihinta tarkoittaa myös sitä hintaa, jonka asunnon ostaja maksaa asunnon myyjälle. Myyntihintaan ei sisälly taloyhtiön yhtiölainaosuutta. Myyntihinnan perusteella maksetaan myös mahdollinen varainsiirtovero. Myyntihinnasta käytetään joskus myös nimitystä kauppahinta. Kts. varainsiirtovero

Metsän myymisen verotus

Metsää myydessä verotuksessa otetaan huomioon puun myynnistä saatu myyntitulo, joka verotetaan pääomatulona. Myyntitulo lasketaan vähentämällä tulot ja menot toisistaan. Myös mahdolliset hintalisät (esim. bonukset) lasketaan mukaan puun myyntituloihin. Suomessa pääomatulojen veroprosentti on 30 %, ja jos pääomatulot ylittävät 30 000 €, pääomatuloista maksetaan 34 % veroa. Jos puiden myyntitulot ylittävät 15 000 €/v, myyntituloista täytyy…

Lue lisää