Tekstit aiheesta: Taloyhtiö

Turva-asiakirjat

Turva-asiakirjoille tarkoitetaan asunto-osakeyhtiöön ja rakentamishankkeeseen liittyviä asiakirjoja. Kyseinen rakentamishanke voi koskea uudis- ja korjausrakentamista tai lisärakentamista. Turva-asiakirjat ovat mm. yhtiöjärjestys, lainhuutotodistus, taloussuunnitelma, yhtiön perustamisasiakirjat ja urakkasopimus. Perustajaosakkaan (eli rakentajan/rakennuttajan) on huolehdittava siitä, että turva-asiakirjat luovutetaan säilytettäväksi ennen kuin asunto-osakeyhtiön osakkeita tarjotaan ostajille. Jos asunto-osakeyhtiö on hankkinut rakentamishanketta varten luottoa, asiakirjojen säilyttäjänä toimii luoton myöntänyt luottolaitos.…

Lue lisää

Tontinvuokravastike

Asunto-osakeyhtiön osakkaat maksavat heille määrättyä tontinvuokravastiketta kuukausierissä, jos taloyhtiön rakennukset sijaitsevat ns. valinnaisella vuokratontilla eikä huoneistoon kohdistuvaa tonttiosuutta ole lunastettu. Jos asunnon omistaja on maksanut oman huoneistokohtaisen tonttiosuutensa pois, tontinvuokravastiketta ei tällöin tarvitse maksaa. Tyypillisesti asunto-osakeyhtiö on kuitenkin rakennettu ns. perinteiselle vuokratontille (vuokratonttia ei voi lunastaa omaksi), jolloin tontin vuokra sisältyy kohteen hoitovastikkeeseen. Kts. asunto-osakeyhtiö,…

Lue lisää

Taloyhtiön järjestyssäännöt tai -määräykset

Taloyhtiön eli asunto-osakeyhtiön järjestyssäännöt tai -määräykset ovat taloyhtiön osakkaiden yhteinen sopimus siitä, miten taloyhtiössä käyttäydytään. Järjestyssääntöjen on oltava kaikkien asukkaiden luettavissa. Usein ne ovatkin nähtävissä esimerkiksi taloyhtiön ilmoitustaululla ja suuremmilla taloyhtiöillä esimerkiksi taloyhtiön nettisivuilla. Tyypillisesti taloyhtiön järjestyssääntöihin kirjataan ainakin taloyhtiön hiljaisuusaika sekä ulko-ovien aukioloaika. Tämän lisäksi niihin saatetaan kirjata myös yleisten tilojen ja piha-alueiden käyttöohjeet…

Lue lisää

Taloyhtiö

Taloyhtiö on tavanomaisempi nimitys asunto-osakeyhtiölle. Kts. asunto-osakeyhtiö

Rahoitusvastike

Rahoitusvastike (myös pääomavastike) tarkoittaa taloyhtiön ottamaa velkaa, jota taloyhtiö perii taloyhtiön osakkailta eli asuntojen omistajilta. Lähes kaikilla uudiskohteilla on yhtiölainaa, jota asunnon omistajat maksavat rahoitusvastikkeella pois. Toinen tyypillinen vaihtoehto on, että taloyhtiö kerää rahoitusvastiketta laajojen remonttien kustannusten kattamiseksi. Taloyhtiön ottama laina jaetaan taloyhtiön asunto-osakkeiden omistajille osakemäärän tai omistuksessa olevien neliöiden perusteella. Jokaiselle taloyhtiön asunnon omistajalle…

Lue lisää

Osuus osakeyhtiössä (Osake)

Osuus osakeyhtiössä eli osake on omistusosuutta ilmaiseva arvopaperi. Esimerkiksi asunto-osakkeen tapauksessa osakeyhtiön osuudesta annetaan todistukseksi osakekirja. Osake antaa omistajalleen ne oikeudet ja velvollisuudet, jotka liittyvät osakkeeseen mm. lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Oli kyseessä sitten asunto-osakeyhtiö tai yritys, osakkeenomistajalla on oikeus osallistua osakeyhtiön ylimmän päättävän elimen kokouksiin eli yhtiökokouksiin. Yhtiökokouksissa osakkeenomistajan perusoikeuksiin kuuluvat mm. puheoikeus, tiedonsaantioikeus,…

Lue lisää

Osaomistusyhtiö ja osaomitusyhteisö

Osaomistusyhtiö ja osaomistusyhteisö ovat asuntoyhteisöjä, joiden määrästä yli puolet on osaomistusasuntoja. Yhteen yhtiöön tai yhteisöön voi kuulua sekä osaomistusasuntoja että omistusasuntoja. Kts. osaomistusasunto

Osakeryhmä

Asunto-osakeyhtiössä osakeryhmä tarkoittaa tiettyjä osakkeita, jotka yhdessä oikeuttavat määrätyn huoneiston hallintaan. Osakeryhmä on yksilöity järjestysnumerolla. Yksi osakeryhmä voi oikeuttaa joko yhteen tai useampaan osakkeeseen, joilla osakkeenomistaja on oikeutettu hallitsemaan tiettyä osakehuoneistoa. Osakeryhmät ovat käytössä asunto-osakeyhtiössä sekä keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä. Vuoteen 2019 asti Suomen asunto-osakeyhtiölaissa määrättiin, että jokaisesta osakeryhmästä oli annettava osakekirja. Säännös kuitenkin kumottiin vuonna 2019.…

Lue lisää

Osakekirja

Osakekirja on todistus tietyn osakkeen tai tiettyjen osakkeiden omistamisesta. Yksi osakekirja voi siis vastata yhtä tai useampaa osaketta. Osakekirjan voi antaa osakeluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle osakeyhtiön ja osakkeen rekisteröinnin jälkeen, mutta sen käyttäminen ei ole pakollista. Osakeyhtiön hallitus on kuitenkin velvoitettu antamaan osakekirjat osakkeenomistajan omistamista osakkeista hänen pyynnöstään. Osakekirjasta on löydyttävä mm. seuraavat asiat: osakeyhtiön toiminimi…

Lue lisää

Osakasluettelo

Osakasluettelo tarkoittaa osakeyhtiön pitämää luetteloa omista osakkeistaan sekä niiden omistajista eli osakkaista. Suomessa jokainen osakeyhtiö on velvoitettu pitämään osakasluetteloa. Osakasluettelo on laadittava heti yhtiön perustamisen jälkeen ja sen ylläpidosta vastaa osakeyhtiön hallitus. Jos yhtiö kuuluu arvo-osuusjärjestelmään, osakasluettelo löytyy arvo-osuusrekisteristä. Osakasluettelosta määrätään Suomessa osakeyhtiölaissa. Asunto-osakkeista puolestaan määritellään asunto-osakeyhtiölaissa. Osakasluettelon tiedoista täytyy löytyä kunkin osakkeenomistajan nimi ja…

Lue lisää