Taloyhtiön järjestyssäännöt tai -määräykset

Taloyhtiön eli asunto-osakeyhtiön järjestyssäännöt tai -määräykset ovat taloyhtiön osakkaiden yhteinen sopimus siitä, miten taloyhtiössä käyttäydytään. Järjestyssääntöjen on oltava kaikkien asukkaiden luettavissa. Usein ne ovatkin nähtävissä esimerkiksi taloyhtiön ilmoitustaululla ja suuremmilla taloyhtiöillä esimerkiksi taloyhtiön nettisivuilla.

Tyypillisesti taloyhtiön järjestyssääntöihin kirjataan ainakin taloyhtiön hiljaisuusaika sekä ulko-ovien aukioloaika. Tämän lisäksi niihin saatetaan kirjata myös yleisten tilojen ja piha-alueiden käyttöohjeet sekä tietoa lemmikkieläinten pitämisestä.

Taloyhtiön järjestyssäännöt eivät saa rajoittaa tai muutoin estää taloyhtiön osakkaiden tai asukkaiden normaalia elämää. Säännöissä ei siis saa kieltää esimerkiksi sitä, että taloyhtiössä ei saa asua lapsia tai sitä, että vessaa ei saa vetää tai suihkua käyttää hiljaisuuden aikana. Järjestyssäännöt eivät myöskään saa olla ristiriidassa Suomen lain kanssa.

Taloyhtiöt laativat yhteiset järjestyssäännöt siksi, jotta kaikille olisi selvää, miten omassa taloyhtiössä asutaan ja ollaan. Yksittäinen osakkeenomistaja tai asukas ei voi tehdä omia järjestyssääntöjä ja vaatia muita niitä noudattamaan, vaan yhteisistä säännöistä ja määräyksistä sekä niiden noudattamisesta päätetään yhtiökokouksessa. Jos enemmistö hyväksyy esitetyt järjestyssäännöt, se kirjataan yhteisiin ohjeisiin.

Taloyhtiön järjestyssäännöt tai -määräykset eivät ole lainmääräämiä eikä niille ole aina mahdollista asettaa rangaistuksia. Jos naapuri rikkoo sääntöjä, ensimmäiseksi kannattaa keskustella asiasta hänen kanssaan. Jos tämä ei kuitenkaan auta, sääntörikkomuksista voi ilmoittaa esimerkiksi taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle kirjallisesti. Näissä tapauksissa kannattaa ottaa häiriön päivämäärät ja kellonajat ylös.

Jos sääntöjä rikotaan toistuvasti, seurauksena voi olla esimerkiksi huomautus. Jos sääntörikkomus on puolestaan hyvin merkittävä, seurauksena voi pahimmillaan olla huoneiston hallintaanotto.

Kts. asunto-osakeyhtiö

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.