Tarjous

Tarjous tarkoittaa yhden osapuolen tahdonilmaisua toiselle osapuolelle, jolla hän tarjoutuu suorittamaan jonkin asian. Jos tarjous tarkoittaa sopimuksen tekemistä, tarjouksen saajalta odotetaan hyväksyttävää vastausta sopimuksen syntymiseksi.

Asuntokauppojen yhteydessä tarjouksella tarkoitetaan asunnon ostajan tekemää tarjousta asunnon myyjälle. Tarjous kannattaa tehdä aina kirjallisesti, jotta myöhemmiltä epäselvyyksiltä vältytään. Tarjousasiakirjassa täytyy aina määrittää kaikki kauppaan liittyvät ehdot, joita ovat mm. hinta, vapautuminen, kaupan purkavat ehdot, mahdollinen käsiraha, sopimussakko sekä tarjouksen voimassaoloaika.

Kiinteistöjen kaupassa tarjouksesta käytetään nimitystä esisopimus ja sen sisältö määritellään maakaaressa.

Oli kyseessä sitten kirjallinen tai suullinen ostotarjous, se on aina sitova. Suullista tarjousta on kuitenkin erittäin vaikea todentaa ongelmatilanteissa, jonka vuoksi sitä ei suositella lainkaan.

Kts. asuntokauppalaki, esisopimus, kiinteistökauppa, käsiraha, käsirahasopimus, ostotarjous

Kts. Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (Oikeustoimilaki; Finlex), Asuntokauppalaki (Finlex), Maakaari (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.