Ostotarjous

Ostotarjous on tarjous, jonka tuotteen ostaja tekee myyjälle ennen lopullista kauppaa. Ennen asunnon ostamista, ostaja tekee myyjälle ostotarjouksen, jonka myyjä voi hyväksyä tai hylätä. Myyjä voi myös tehdä vastatarjouksen. Ostajalla on oikeus olla hyväksymättä vastatarjousta.

Ostotarjous kannattaa tehdä aina kirjallisena, ja siihen kannattaa kirjata ainakin seuraavat asiat:

  • Velaton kauppahinta
  • Onko kauppa käteiskauppa vai maksuehtoinen kauppa
  • Omistusoikeuden siirtyminen
  • Hallintaoikeuden siirtyminen
  • Mahdollinen viivästyskoron suuruus, jos asunto vapautuu myyjästä riippuvasta syystä
  • Käytetäänkö vakuutena käsirahaa vai vakiokorvausta
  • Ostotarjouksen ehdollisuus (edellytetäänkö kaupassa esim. kosteusmittausta, lainansaantia, oman asunnon myyntiä)
  • Kaupanteon ajankohta eli kauppakirjan allekirjoittamisen viimeinen ajankohta
  • Tarjouksen voimassaoloaika (hyvän välitystavan mukaisesti vähintään 2 vrk)
  • Ostajalle luovutettavat asiakirjat ja muut selvitykset

Jos hyväksytyn tarjouksen jälkeen asunnosta tai kiinteistöstä löytyy merkittävä virhe tai puute, tarjous ei enää sido ostajaa vaan kaupan voi perua ilman sanktioita.

Ostotarjouksen voi tehdä ehdottomana tai ehdollisena. Ehdoton ostotarjous tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että ostaja ostaa asunnon ilman mitään ehtoja (esim. kosteusmittaus, kuntotarkastus, lainalupaus). Myyjälle ehdoton ostotarjous on helpompi, koska hän tietää kaupan toteutuvan varmasti. Jos ehdottomasta ostotarjouksesta huolimatta ostaja peruu kaupan, hän on velvollinen maksamaan myyjälle vakiokorvauksen.

Jos kyseessä on ehdollinen ostotarjous, tarjouksen ehtoina voivat olla mm. kosteusmittaus, lainansaanti tai oman asunnon myynti. Myyjällä on tällöin oikeus ottaa vastaan myös muita ostotarjouksia asunnosta.

Ostotarjous koskee vain asuntokauppaa. Kun kaupan kohteena on kiinteistö (tontti ja sillä mahdollisesti sijaitseva rakennus), tällöin puhutaan kiinteistön esisopimuksesta.

Kts. myös asuntokaupan varausmaksu, asuntokauppalaki, esisopimus, asuntokaupan käsiraha, käsiraha, vakiokorvaus

Kts. Asuntokauppalaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.