Vakiokorvaus

Asunto-osakekaupassa kaupan osapuolilla (myyjä ja ostaja) on mahdollisuus sopia käsirahan tai vakiokorvauksen maksamisesta ennen varsinaisen kaupan tekemistä.

Käsiraha on asunnon ostajan ostotarjouksen yhteydessä maksettu vakuusmaksu myyjälle, jonka myyjä palauttaa, jos ei hyväksy ostajan ostotarjousta. Jos myyjä hyväksyy tarjouksen, käsiraha lasketaan osaksi lopullista kauppahintaa.

Jos ostaja ostotarjouksen jälkeen kieltäytyy ostamasta asuntoa ostotarjouksen ja maksetun käsirahan jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, asunnon myyjällä on oikeus pitää käsiraha. Tällöin käsiraha vastaa sopimussakkoa siitä, että ostaja ei tehnytkään asuntokauppaa loppuun asti, vaikka näin oli aiemmin sovittu. Jos käsiraha on kuitenkin suurempi kuin 4 % asunnon lopullisesta hinnasta, myyjän on palautettava ylimenevä osuus ostajalle.

Jos puolestaan myyjä kieltäytyy myymästä asuntoa ilman hyväksyttävää syytä käsirahan maksamisen jälkeen, hänen on palautettava käsiraha asunnon ostajalle. Tämän lisäksi myyjän on suoritettava sopimussakkona käsirahaa vastaava summa ostajalle. Sama neljän prosentin yläraja on kuitenkin tässäkin tapauksessa käytössä, eli myyjän ei tarvitse maksaa enempää kuin 4 % lopullisesta kauppahinnasta.

Käsirahan sijaan asuntokaupan osapuolet voivat sopia myös vakiokorvauksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli tarjouksen jompikumpi osapuoli kieltäytyy ilman hyväksyttävää syytä tekemästä lopullista kauppaa tarjouksen hyväksymisen jälkeen, sopimusta rikkoneen osapuolen on maksettava toiselle osapuolelle sovittu vakiokorvaus. Asunto-osakekaupoissa vakiokorvauksen enimmäismäärä on 4 % ostotarjouksen mukaisesta kauppahinnasta.

Jos kyseessä on kiinteistökauppa, sitä koskee hieman toisenlainen säännöstä, josta säädetään maakaaressa. Maakaari ei tunnista termiä ostotarjous, vaan sen korvaa kiinteistökaupan esisopimus. Esisopimus on kuitenkin lähes sama kuin asuntokaupan ostotarjous, mutta siltä odotetaan tiettyä määrämuotoa, jotta se olisi lainvoimainen. Jos esisopimusta ei tehdä määrämuotoisesti, sopimus ei ole sitova.

Esisopimus on tehtävä kirjallisesti, jonka lisäksi se on allekirjoitettava ja kaupanvahvistajan on vahvistettava esisopimus kauppojen kaikkien osapuolten läsnä ollessa. Nykyään esisopimuksen voi tehdä myös Maanmittauslaitoksen kiinteistövaihdannan palvelussa, jolloin kaupanvahvistajaa ei tarvita.

Kuten asuntokaupan ostotarjouskin, kiinteistökaupan esisopimuksessa voidaan samoilla periaatteilla sopia käsirahasta tai vakiokorvauksesta. Maakaari ei kuitenkaan säädä vakiokorvaukselle mitään ylärajaa tai vastaavaa käsirahan menetystä kuin asuntokauppalaki. Korvauksen täytyy kuitenkin olla kohtuullinen, ja kiinteistökaupan osalta sekä käsirahan että vakiokorvauksen suuruudeksi sovitaan tyypillisesti 10 % ostotarjouksen mukaisesta kauppahinnasta.

Kts. asuntokauppalaki, esisopimus, käsiraha, käsirahasopimus, maakaari

Kts. Asuntokauppalaki (Finlex), Maakaari (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.