Kaavamääräys

Kaavamääräys tarkoittaa rakentamista ja muuta maankäyttöä ohjaavaa tai rajoittavaa määräystä. Se voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan: yleisiin ja kaavakohtaisiin.

Kaavamääräysten yksityiskohtaisuus riippuu käytettävästä kaavamuodosta. Maakuntakaavan määräykset ovat tyypillisesti sen verran yleisluontoisia, etteivät ne täsmällisesti ohjaa yksittäisen kiinteistön käyttöä.

Asemakaavan ja siihen perustuvan tonttijaon määräykset ovat puolestaan hyvin yksityiskohtaisia ja sitovia. Jos asemakaavan kaavamääräyksestä täytyy poiketa, täytyy lähes poikkeuksetta hakea kaavan muutosta tai viranomaisen poikkeamispäätöstä.

Kaavamääräysten asemasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kts. asemakaava, maakuntakaava, osayleiskaava, ranta-asemakaava, yleiskaava

Kts. Maankäyttö- ja rakennuslaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.