Osuus osakeyhtiössä (Osake)

Osuus osakeyhtiössä eli osake on omistusosuutta ilmaiseva arvopaperi. Esimerkiksi asunto-osakkeen tapauksessa osakeyhtiön osuudesta annetaan todistukseksi osakekirja. Osake antaa omistajalleen ne oikeudet ja velvollisuudet, jotka liittyvät osakkeeseen mm. lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Oli kyseessä sitten asunto-osakeyhtiö tai yritys, osakkeenomistajalla on oikeus osallistua osakeyhtiön ylimmän päättävän elimen kokouksiin eli yhtiökokouksiin. Yhtiökokouksissa osakkeenomistajan perusoikeuksiin kuuluvat mm. puheoikeus, tiedonsaantioikeus, kyselyoikeus, aloiteoikeus sekä äänioikeus.

Osakkeiden lukumäärä vastaa osakkeenomistajan päätäntävaltaa suhteessa muihin omistajiin. Esimerkiksi asunto-osakkeen omistajien kohdalla suuremman asunnon omistajalla on suurempi äänivalta verrattuna pienemmän asunnon omistajaan (esim. 65 m2 vs. 30 m2).

Kts. asunto-osake, asunto-osakeyhtiö, osakasluettelo

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.