Palsta

Maa-alueista puhuttaessa palsta tarkoittaa tilaa tai tilan osaa, jota ympäröi tilan rajat taikka vesitilukset. Tila voi olla joko yksi- tai monipalstainen.

Palstojen lukumäärästä määrättiin vuoden 1951 jakolaissa; lain kumosi vuoden 1995 kiinteistönmuodostamislaki.

Palsta voi tarkoittaa myös pientä viljeltävää maa-aluetta, huvila-, metsä- tai puutarhapalstaa taikka yksittäisen työmiehen tai -porukan hakkuu- tai ajoaluetta savotassa.

Kts. kiinteistö, kiinteistönmuodostamislaki, maa-alue, tila

Kts. Kiinteistönmuodostamislaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.