Panttaussitoumus

Panttaussitoumus tarkoittaa sitä, että pantinantaja lupaa antaa pantin velkojalle velan vakuudeksi. Panttaussitoumus on täysin vapaamuotoinen oikeustoimi ja se voidaan halutessa antaa myös suullisesti. Kuten muidenkin sopimuksien osalta, myös panttaussitoumukset on kuitenkin suositeltavaa tehdä aina kirjallisesti.

Panttaussitoumuksessa sovitaan tietyt perusseikat, mm. panttaustarkoitus, panttiesine, panttauksen osapuolet sekä se, minkä saamisen vakuudeksi pantti kiinteistöstä annetaan.

Panttaussitoumuksella ei ole vaikutusta kolmansiin osapuoliin. Tämä tarkoittaa sitä, että jos velallinen myy panttaussitoumuksen antamisen jälkeen kiinteistön, velkoja ei voi kohdistaa vaatimuksia kiinteistön uuteen omistajaan.

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.