Kiinteistön myymisen verotus

Kiinteistönkaupassa mahdollisesti syntyvä myyntivoitto (luovutusvoitto) on luonnolliselle henkilölle veronalaista pääomatuloa, ellei laissa toisin määritellä. Kiinteistöstä saatu myyntivoitto verotetaan pääomatulojen veroprosentin mukaan.

Myyntivoiton lisäksi kiinteistön omistusoikeuden luovutuksesta täytyy maksaa varainsiirtoveroa, joka on kiinteistöjen osalta 4 % kauppahinnasta.

Kts. kiinteistökauppa, luovutusvoitto, myyntivoitto, tontin myymisen verotus, varainsiirtovero

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.