Kiinteistön myyminen purkukuntoisena

Vaikka kiinteistö myydään purkukuntoisena, se ei poista myyjän vastuuta kiinteistöstä kokonaan. Vain jos kauppakirjaan erikseen kirjataan, että rakennukset ovat purkukuntoisia tai että kiinteistö myydään purkukuntoisena, myyjän vastuu rakennusten kunnosta on lähes olematon. Maapohjan osalta myyjän vastuuta ei kuitenkaan saa pois. Maapohjassa kuitenkin on hyvin harvoin virheitä, ja vahingonkorvaus sen suhteen on mahdollista vain, jos maapohja on pilaantunut.

Jos kiinteistön rakennus myydään purkukuntoisena, kiinteistön kaupan hinnan täytyy vastata purkukuntoisen rakennuksen hintaa. Tämän lisäksi on syytä teettää varsinkin vanhoissa purettavassa rakennuksessa haitta-ainekartoitus asbestin ja sen johdannaisten varalta. Tämän perusteella kiinteistön ostaja voi määritellä rakennuksen purkukustannukset, jotka puolestaan vaikuttavat hintaan, jonka ostaja voi maksaa tontista.

Kts. kiinteistö, talon purkaminen

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.