Vuokraoikeutta koskeva rasitustodistus

Vuokraoikeutta koskevassa rasitustodistuksessa ilmoitetaan vuokraoikeuteen kohdistuvat oikeudet ja rasitukset, kuten kiinnitykset.

Tyypillisesti kiinteistön kiinnitys tarkoittaa sitä, että sitä käytetään velan (esim. asuntolaina) tai muun saamisen vakuutena. Kiinnitys on merkittävä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, vaikka kyseessä olisikin vuokraoikeus.

Kts. kiinnitys, rasite, vuokraoikeus

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.